Tag Archives: gastrotraveling

banner_europe_delivery

Dobrý deň Európa!!! Spainisdelicious je tu

Dobrý deň Európa,

Vďaka zaVáš čas, ktorý venujete čítaniu tohto nášho prvého príspevku a Vitajte na Spainisdelicious! Projekt plný ilúzií a skutočnej vášne pre potraviny vo všeobecnosti, najme ty, ktorý udržujete jeho jadro, korene jeho pôvodu z dôrazom na detail cez remeselnich výrobcov. V Spainisdelicious radi pochopíme jedlo, akú históriu ma zasebou a co viedlo k vynájdeniu tohto receptu bez žiadnych konkrétnych údajov, alebo čo to je, že je to tak zvláštne a čo urobilo tento recept, tak skveli že prežil v priebehu času.

bodega_munanaPre malých výrobcov, remeselníkov, ktorí vložili toľko lásky do vášho produktu, ako sme ich vyberali a dostali ich až k vám, cestovali sme v nepretržitom hľadaní. Produkty, ktoré nemôžu použivať maloobchodne kanáli a ktoré nepatria do hromadných oznamovacích prostriedkov, v mnohých prípadoch, preto že výrobcovia niesu ochotní vzdať sa mierok výroby a starostlivosti o tieto príchute, znamená že nechcú zvyšovať meradla produkcie. Myslíte si že by sa vám páčilo cestovaťsnami?

Chceme oznámiť prostredníctvom Spainisdelicious všetku tuto vášeň pre jedlo čo mame, poskytovať informácie o týchto produktoch, ich históriu a vlastnosti, poskytnúť svoje cestovné informácie, a dokonca zariadiť prehliadky so sprievodcom u týchto výrobcov. Chceme, aby náš blog slúžil ako vodítko pre kulinárski cestovní ruch po celom Španielsku, môžete cestovať snami prostredníctvom našich správ, návštev u výrobcov, našimi receptami a samozrejme toto všetko prostredníctvom našich mesačnych výberov gurmánskych produktov, ktoré môžete kúpiť v našom obchode, alebo na stránke www.spaininabox.eu. Príchute, textúry, tradície zo Španielska v jednom balíku až do vašich rúk priamo od výrobcu.

To je naším cieľom, môžetesa tešiť na gastro-cestovanie a to vo všetkých variáciách.

Dúfam. Že sa vám to páči a povzbudí vás, aby ste sa vyjadrili o našich výrobkoch, a dali nám spätne vedieť na našich webových stránkach.

banner_europe_delivery

Hello Europe!!!! SpainisDelicious is here.

Hello Europe,

Thank you for taking the time to read our first ever post, and welcome to Spainisdelicious! A project full of enthusiasm and true passion for food in general and especially that one which keeps its soul and essence, rooted in its origins and attention to detail through craft production. In Spainisdelicious we like to understand our food; the story behind it; the origins of a recipe and what makes it so special; what made it to survive the weather of times.

muñana cellarWe travelled in a continuous search for small producers, artisans who put so much love in their products as we do to select and get them to you. Small producers who, because of their size, are able to assure unrivalled artisan production, care and above all, flavour. They are reluctant to open their doors to the mass market, as larger scale production may compromise the quality of the product, and ultimately the experience of you, the customer.

Through Spainisdelicious, we want to convey our strong passion for Spanish cuisine. We will provide information about the products, touching on history, specific characteristics, recipes and even provide you with information should you wish to visit the producers yourselves! We will even arrange guided visits to these producers for you. We want our blog serve as a guide for culinary tourism throughout Spain, travelling with us through our reports, visits to producers, our recipes and, of course, through our monthly selection of gourmet products at www.spaininabox.eu. Flavours, textures and traditions from Spain, in a box, with all the freshness of the product directly from the producer.

This is our purpose, we want you to enjoy the experience of gastro-travelling and encourage you to comment on our articles and give us feedback about our website.